Comptabilitat-Analítica-o-de-Costos

Comptabilitat Analítica o de Costos

La Comptabilitat Analítica o de costos s’utilitza per estudiar en profunditat i en tot detall la forma en què es distribueixen les despeses i els ingressos d’una empresa. Podríem dir que és un tipus de comptabilitat a mida. Per tant, ens serveix per a millorar la productivitat de la nostra organització i tenir una millor gestió i anàlisi de dades. Segons la informació que necessita l’empresari, es generen uns codis que introduïm quan comptabilitzem les factures. La informació que generem ens ajuda a una millor presa de decisions empresarials i a tenir un major control de la nostra empresa.

Avui en dia no és obligatori portar una comptabilitat analítica o de costos. Us explicarem, a tall d’exemple, els avantatges que suposa portar-la i com ajuda, al propietari/gerent, a prendre les millors decisions empresarials per al seu negoci. Podent-li donar, així, limpuls que necessita per a que sigui un negoci rentable.

Cas pràctic de Comptabilitat Analítica o de Costos

Fa uns mesos ens va venir un client propietari de diverses Cases Rurals, situades per diversos punts de la península (Comunitat de Madrid, Catalunya i País Basc). Una de les principals necessitats que tenia el nostre client era conèixer la situació actual de la seva empresa. El seu problema era que, tot i que tenia un sistema informàtic de comptabilitat i, mensualment, introduïa totes les factures emeses i rebudes, extractes dels diferents comptes bancaris que tenia, etc. no existia claredat i certesa al negoci. És a dir no hi havia un control detallat del mateix.

El nostre client no tenia clar quines àrees de la empresa li resultaven rentables, és a dir, sabia que a finals d’any el negoci tenia beneficis. Però no sabia exactament quina de les Cases Rurals li ocasionava pèrdues i quina no. Al parlar de si un negoci ens resulta rentable ens referim a la capacitat que té aquest de generar beneficis. Que la diferència entre els seus ingressos i despeses sigui suficient per a mantenir-se de manera sostenible.

Centres de Cost

Cada negoci és diferent a l’hora d’analitzar-lo. Primer vàrem veure la necessitat d’informació i anàlisis que necessitava el nostre client. Després vam posar en marxa uns codis analítics per a imputar despeses i ingressos a cada codi. Per exemple:

  • Un codi MAD per a la casa situada a la Comunitat de Madrid.
  • Un codi CAT si la casa estava situada a Catalunya.
  • I un altre codi BAS per a la casa situada al País Basc.

Vàrem establir indicadors estratègics (KPI), l’objectiu dels quals era mesurar l’estat actual de totes les Cases Rurals. Consideràrem important determinar si la casa en qüestió era rentable, quins elements es podien millorar exactament, quant es va ingressar i quines van ser les despeses detallades per cada una de elles.

D’aquesta manera, el nostre client va saber en tot moment i a temps real, els beneficis que li aportava cada Casa Rural. Podent així, millorar el rendiment de les mateixes per tenir una informació detallada de cada una d’elles.

Per poder tenir un major control de tot negoci, la comptabilitat analítica o de costos és una eina que ens resulta imprescindible per a conèixer al detall la situació actual de tota empresa. Ens ajuda a tenir un major control de les despeses i ingressos del nostre negoci i poder així fer una previsió de futur just al moment oportú.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *