Com digitalitzar el meu negoci amb un ERP

Un ERP (Planificació de Recursos Empresarials) és un software que permet la integració de certs processos d’una empresa, sobretot els processos de logística, comptabilitat, estocs, recursos humans, projectes, etc.

L’ERP és un sistema integrat amb diferents menús o mòduls. És a dir, disposa d’una base de dades centralitzada i tots els mòduls estan integrats entre si.

Els ERP serveixen per automatitzar moltes de les pràctiques de l’empresa, que tenen a veure amb els aspectes productius. D’aquesta manera aconseguim que el nostre negoci sigui molt més competitiu i estalviem recursos i temps en gestionar els diferents processos de l’empresa.

Les dades estaran molt més organitzades entre els departaments de la nostra organització donant lloc així a una eficiència en les operacions. Tots els empleats de l’empresa treballaran amb les mateixes dades.

Els objectius principals d'un ERP son la Digitalització i l'Automatització de processos i dels següents fluxes de treball:

·         Comptabilitat i Finances

·         Faturació

·         Projectes

·         Inventari

·         RRHH

·         Logística

·         Compres i pagaments

·         Integració amb diverses plataformes (API o web services)

·         Ha de ser actualitzable i escalable.

Vídeos de les nostres eines

Digitalitza't

La transformació canvia la mentalitat de les persones que formen una organització. Fa que a partir d’aquell canvi, en el seu afany de millora continua, sempre tinguin en compte les eines digitals per afrontar reptes.