Comptabilitat Analítica per a Pimes

La rendibilitat de la teva empresa no depèn de que venguis desmesuradament sense apenes tenir beneficis, sinó que depèn de que tinguis controlats els costos fixes i variables.

Per tenir un major control dels costos fixes i variables és necessari implementar, a la teva empresa, la comptabilitat analítica.

Conèixer amb detall els costos de la teva empresa afavoreix que puguis tenir un major control de la societat.

Optimitza la rendibilitat de la teva empresa

La comptabilitat analítica és una rama de la comptabilitat que distribueix les despeses i els ingressos en línies de negoci diferents segons la informació que vulguis obtenir. Amb aquesta estratègia de gestió i anàlisi de dades aconseguim disposar d’informació molt valuosa per a una millor presa de decisions empresarials.

Com ho fem?

1. Acompanyem a les empreses organitzant l’entrada de dades al sistema comptable en funció de la informació que vulguem obtenir al final del procés.

2. Organitzem les dades en Centres de Cost, de manera que puguem tenir la informació detallada per cada departament o divisió de negoci.

3. Preparem un quadre de comandament on el client pugui veure l’evolució dels indicadors clau per al bon funcionament de la seva empresa, ordenats de manera personalitzada.

Els Nostres Serveis