Digitalitzar les relacions amb clients utilitzant un CRM

El CRM és una aplicació que ens permet digitalitzar i optimitzar les relacions comercials amb els nostres clients. Començant des del moment que es genera l’oportunitat (lead), continuant per la primera venda i fins a la fidelització.

El CRM t’ajuda a fidelitzar els clients. Es tracta d’una aplicació en la que queden gravades totes les interaccions (factures, emails, converses per WhatsApp, visites a la web, etc.) que tenim amb els nostres clients, queden guardades a la mateixa base de dades i és accessible per a tota l’empresa.

A més, sobre aquestes interaccions pots assignar notes internes al departament corresponent. D’aquesta manera, aconseguim millorar molt la productivitat i l’eficiència de l’empresa.

Per a Small Data és molt important segmentar als clients i el CRM t’ho permet. Es tracta de classificar als clients segons el seu comportament o tipus. Aquesta funció ens serveix per a comunicar-nos amb ells. I aquesta comunicació serà diferent depenent del segment que es tracti.

Objectius Principals d'un CRM

·         Gestió de clients: Emmagatzemar i permetre la consulta de dades de cada client amb un CRM al núvol.

·         Gestió d’oportunitats: Gestionar totes les oportunitats de negoci que comportin comunicar-se amb el client.

·         Accions o tasques comercials: Ofereix la possibilitat de crear accions i tasques comercial

·         Reporting, planificació i seguiment comercial.

·         Integrar-se amb altres plataformes.

·         Gestió documental.

Videos de les nostres eines

Digitalitza't

La transformació canvia la mentalitat de les persones que formen una organització. Fa que a partir d’aquell canvi, en el seu afany de millora continua, sempre tinguin en compte les eines digitals per afrontar reptes.