Transformació Digital dels Processos de Gestió

La transformació digital o digitalització és un procés mitjançant el qual s’implanta tecnologia en alguna o diverses àrees de la nostra empresa (departament de comptes, vendes, recursos humans, etc.), donant lloc a una empresa molt més competitiva i amb les dades molt ben organitzades.

La digitalització ens ofereix un potencial increïble a l’hora de millorar els processos de gestió de la nostra organització.

· Com digitalitzar les relacions amb els nostres clients utilitzant un CRM.

· Com digitalitzar la satisfacció dels nostres clients.

· Com digitalitzar les vendes utilitzant una eina ERP (pressupostos, comandes, factures i cobraments de clients).

· Com digitalitzar les compres a proveïdors utilitzant una eina ERP (estocs, comandes, albarans, factures i pagaments a proveïdors).

Processos de gestió que podem millorar mitjançant la Transformació Digital

El client al centre de la nostra estratègia de gestió

La metodologia que utilitzem a Small Data consisteix en tenir al nostre client com a eix central de les estratègies que tenim que implementar a la nostra empresa. És a dir, una nova metodologia de treball que es basa en tenir al client al centre de totes les interaccions que tindrem amb ell, tant si parlem d’eines de processos de gestió com d’eines de màrqueting online i vendes.

Objectius de la nostra metodologia

OBJECTIU Principal: tenir la informació del client disponible en tot moment, independentment amb l’eina que interactuem amb ell.

OBJECTIU Secundari: anar digitalitzant els processos que tenim definits al nostre Pla de Transformació Digital.

La nostra metodologia Hub&Spoke

Com la Transformació Digital pot ajudar-te a controlar els teus costos

El tenir controlats els costos dels teus productes o serveis és un dels aspectes més importants dintre d’una bona gestió empresarial. Ens garateix una bona presa de decisions. I també podrem obtindre preus més competitius invertint menys diners i obtenint més beneficis.

Això significa que la teva empresa tindrà més avantatges competitius a l’hora de comercialitzar el producte o servei enfront a les empreses del teu sector, perquè tindràs més informació per poder utilitzar-la al teu favor.

  • Et serveis per a calcular el preu exacte dels productes o serveis que vens.
  • Pots així, fer-te una idea de com estan els preus dels teus productes o serveis respecte a la competència.
  • Treure a la venda nous productes o serveis que satisfacin les necessitats dels teus clients.
  • Et permet triar proveïdors alternatius.

Digitalitza't

La transformació canvia la mentalitat de les persones que formen part d’una organització. Fa que a partir d’aquell canvi, amb el seu afany de millora continua, sempre tinguin en compte les eines digitals per afrontar nous reptes.