Anàlisi de Situació

Abans de decidir cap a on volen anar, una de les principals necessitats de les empreses hauria de ser, conèixer amb certesa on es troben.

ÉS molt important saber en quina situació em trobo

Gran part de l’èxit d’una empresa es basa en saber on ens trobem ara i on volem anar.

Abans de plantejar-nos qualsevol estratègia per a la nostra empresa (ja sigui una estratègia digital, comercial, comptable, etc.) és recomanable la realització d’un anàlisi de situació. Hem de fer una reflexió sobre la posició de la empresa en el moment actual.

Gran part de l’èxit de qualsevol empresa es basa en saber on ens trobem ara i on volem anar. El pla de transformació digital és la eina que ens permet arribar al punt desitjat amb més rapidesa. A gairebé tots els negocis el que importa és la producció i la captació de nous clientes. Centrar-nos amb els resultats que pretenem obtenir en un futur, mitjançant l’anàlisi de situació, evita riscos innecessaris.

És per això, que si realitzem un anàlisi de situació intern podem detectar processos que no ens resulten eficients dintre de la nostra organització. Amb tota la informació que obtenim amb l’anàlisi de situació, podem prendre decisions i fer viable el futur del nostre negoci. Un dels objectius principals és veure com funcionen totes les línies de negoci que tenim implantades a la nostra empresa a mitjà i llarg termini.

L’eina que necessitem per a realitzar un anàlisi detallat de la nostra organització és un “Pla de transformació digital”. L’objectiu del mateix és saber on volem arribar (els nostres objectius) i quan, més ràpidament.

Per a adaptar-nos als mercats actuals, cada cop més exigents i amb més competidors, definir un pla de transformació digital per a cada tipus de negoci és fonamental. Les empreses necessiten sumar-se al procés d’aparició de noves tecnologies. No podem quedar-nos obsolets perquè els avanços tecnològics ens impulsen i hem d’adaptar-nos al canvi.

Per definir un bon pla de transformació digital ens recolzarem amb eines digitals que ens permetin avançar ràpidament i millorar el rendiment de l’empresa. Per això és important definir una bona estratègia per aconseguir els objectius desitjats per a cada negoci.

¿Què son les eines digitals?

Les eines digitals son recursos informàtics i tecnològics que s’implanten a la empresa i et permeten avançar i millorar tots els processos. Normalment son programes informàtics que incorpores a la teva empresa per recolzar i millorar els diferents departaments.

Està clar que ja no és una opció sinó una obligació digitalitzar la nostra empresa, perquè necessitem tenir presència a internet, actualitzar i créixer. La tecnologia ens permet millorar la nostra organització de manera personalitzada.